Pozastaveno
CASHave pokladna byla pozastavena z důvodu odložení EET
Více informací o dalších platebních řešeních